Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови icon

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови

Реклама:



Скачать 305.39 Kb.
НазваниеАналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови
Дата конвертации11.05.2013
Размер305.39 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /baza 3923052008/08 акти на табори/08 акт-дозв_л на прим_щ..doc
2. /baza 3923052008/08 акти на табори/08 тех.огляд. табори.doc
3. /baza 3923052008/08 поперед. травм..doc
4. /baza 3923052008/Анал_тичн_ матер_али ( украхнська мова).doc
5. /baza 3923052008/Лист ЛМВО ь 1035.doc
6. /baza 3923052008/Лист ЛМВО ь 1036.doc
7. /baza 3923052008/Лист ЛМВО ь 1037.doc
8. /baza 3923052008/Лист ЛМВО ь 1039.doc
9. /baza 3923052008/Н. ВО ь 114 в_д 21.05.08 Про орган_зац_ю роботи пришк. табор_в.doc
10. /baza 3923052008/Наказ ь97 14052008.doc
11. /baza 3923052008/Перел_к документ_в на bazi 39 23.05.08.doc
Директор
Затверджую Начальник Люботинського міського відділу освіти А. В. Козоріз Акт
Люботинський міський відділ освіти
Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови
Люботинський міський відділ освіти
Люботинський міський відділ освіти
Люботинський міський відділ освіти
Люботинський міський відділ освіти
Наказ №114 Про організацію роботи пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних
Наказ №97 Про затвердження складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста
Перелік документів на bazi 3922052008


Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови

та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх

навчальних закладах міста у 2007 – 2008 навчальному році


Згідно з планом роботи відділу освіти Люботинської міської ради, наказу № 31 “Про вивчення стану викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах м.Люботина” від 14 лютого 2008 року, з метою вивчення якості викладання предметних дисциплін з 22.02. по 25.04.2008року було здійснено вивчення стану викладання української мови в ЗНЗ міста.

Відповідно до програми вивчення стану викладання української мови та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста було здійснено експертизу управлінської діяльності з питань розвитку і функціонування української мови, вивчення стану викладання української мови, відвідано та проаналізовано 34 уроки української мови в усіх ЗНЗ міста, перевірено ведення документації, тематичне планування навчального матеріалу, проведено анкетування вчителів української мови та учнів, перевірочні роботи в 5-х, 7-х, 9-х , 11-х класах, співбесіди з учителями української мови.

У 2007/2008 навчальному році викладання предметів освітньої галузі „Мови і літератури” здійснюється за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02 – 2004/05 навчальні роки, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001р. № 342, за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003р. № 306, у 5 – 7 класах за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 07.05.2007р. № 357 відповідно до Переліку програм, навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2007/2008 навчальному році, Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2007/08 навчальному році ( лист Міністерства освіти і науки від 11.06.07 р. №1/9-361).

Робота навчальних закладів щодо виконання мовного законодавства регламентується законодавчими та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями, розпорядженнями міської ради.

За підсумками проведення експертизи слід зазначити, що в усіх навчальних закладах міста наявні нормативні документи з питань розвитку і функціонування української мови:

- Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки

- заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки, затверджені наказом №759 від 14.11.2003 р.

- Постанова “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” від 08.09. 1997р. № 998 та Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови.

- Постанова від 21 червня 2000р. № 1004 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997р. №998”

- обласна Програма розвитку та функціонування української мови на 2004 – 2010 роки, затверджена розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації за № 20 від 22 січня 2004 року

- Програма розвитку та функціонування української мови в закладах освіти міста Люботина на 2004 – 2010 роки та заходи щодо виконання міської Програми, затверджені рішенням Люботинської міської ради від 16 липня 2004 року XX сесією XIV скликання

- Закон Української РСР “Про мови в Українській РСР"

- Концепція Державної мовної політики в Україні. К., 2006.

У загальноосвітніх навчальних закладах міста розроблені заходи щодо виконання Програми розвитку та функціонування української мови.

Всі вчителі української мови забезпечені навчальними програмами, підручниками, методичною літературою. Наявні електронні засоби навчального призначення: Скуратівський. Українська мова. 5 – 11 кл. ( ЛГ № 1), Словники України: Транскрипція. Фразеологія. Антонімія. – К.Укр. мовно-інформаційний фонд, 2001р. ( ЗОШ № 4). Учителі міста з метою розширення навчально-методичного комплексу користуються фаховими виданнями: “Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах”, “Дивослово“.

У навчальних закладах налагоджена система інформування педагогічних працівників з питань викладання української мови: на інструктивно-методичних нарадах, на нарадах при заступнику директора, на засіданнях шкільних методичних об’єднань розглянуті і опрацьовані питання щодо методичного забезпечення викладання української мови: методичні рекомендації щодо організації та проведення контролю заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів, інструктивно-методичні рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін, рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу та особливостями викладання базових навчальних дисциплін у 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах ( Лист МОН № 1/9 – 795 від 29.12.06), вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладав і перевірки зошитів з української мови (Лист МОН від 28.04.2006 року № 1/9 -301). У ЗОШ № 4 наявний окремий журнал доведення інструктивно-методичних листів до відома вчителів закладу з їх особистим підписом, але в той же час недостатньо уваги цим питанням приділяється на засіданнях методичного об’єднання, деякі з них взагалі не розглянуті.

У навчальних закладах забезпечується наступність у навчанні дітей державною мовою. Поділ класів на групи при вивченні української мови здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128 “ Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясла-садків), класів спеціальних загальноосвітніх шкіл ( шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах“. Поділ на групи при вивченні української мови відбувається за наявності більше 28 учнів у ЛГ № 1, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5 (в 11 класі – 30 учнів), ЗОШ № 2 таких класів 2 ( 9 – Б кл. 31 учень і 8 кл. - 29 учнів ), але у 8 кл. ділення не здійснюється, на що є об’єктивні причини.

З метою забезпечення якісного оволодіння учнями українською мовою, формуванню національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, розвитку її творчого потенціалу на вивчення предметів українознавчого циклу збільшуються години за рахунок варіативної частини навчального плану в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста:

- на індивідуальні та групові заняття :

в 1 – 3 класах по 0,5 годин, в 11 – А класі – 1 година (ЛГ № 1 ) ,

2 – 4 кл. по 0,5 годин (ЗОШ № 2, ЗОШ № 4)

1 – 4 кл. по 0,5 годин (ЗОШ № 5)

2 – 4 кл по 1 год. (ЗОШ № 6)

- на курс “Народознавство “:

у 7 – Б кл. – 0,5 год.(ЗОШ № 2),

3, 4 кл. – по 1 год., в 5-х, 6 – А, 7 Б – по 0,5 годин ( ЗОШ № 4),

5 – 6 кл. по 1 годині (ЗОШ № 6)

1 – 4 кл. (Караванська ЗОШ)

- додаткові години на вивчення української мови:

в 11 класах – по 0,5 годин ( ЗОШ № 4),

7 кл. – 0,5 годин (ЗОШ № 6)

5 – 6 кл. по 1 годині (Караванська ЗОШ)

- факультатив “Берегиня “:

у ЗОШ № 3: 5 – 6 кл., 10 – Б, 11 кл. – по 1 годині

7, 9 кл. – по 0,5 годин

Вивчення курсу “Народознавство“ здійснюється за програмою “Українське народознавство “., К., Перун., 1998р., факультативу “Берегиня “-за авторською програмою (авт. Чаговець Л.Б.) для учнів 5 – 11 класів (програму схвалено кафедрою української мови ХДПУ ім.. Г.С. Сковороди та зареєстровано в ХОНМІБО за № 356 пр.4 від 28.02.2003 р.).

З метою забезпечення освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення у 2007/2008 навчальному році у місті функціонують профільні (філологічні) класи: 10 – А ( ЛГ № 1), 11 – А ( ЗОШ № 3 та ЗОШ № 4).

У 2007/2008 навчальному році загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання забезпечені підручниками з української мови, в основному на 100%, крім ЗОШ № 4 ( в 5, 6, 9 кл.) і з російською мовою навчання (5кл – 87%). Необхідно зазначити, що особливої уваги потребує вирішення питання забезпечення підручниками з української мови для профільних 10 – 11 класів (ЛГ № 1, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4), які зовсім не забезпечені підручниками (за кошти державного бюджету).

Викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5 – 12кл., Перун., 2005.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. (авт. Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І.) 5 – 11кл. (для учнів 8 – 11 кл.)., Шкільний світ., 2001

 • Програми “Українська мова “ для шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови для ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю (авт. Тихоша В.І.)., Педагогічна преса., 2003.

Календарно-тематичне планування вчителями здійснено відповідно до рекомендованих програм, з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення української мови в 2007/08 навчальному році.

Усього в загальноосвітніх навчальних закладах міста працює 25 вчителів української мови. Із них: 9 учителів (36 %), які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії “, 10 (40 %) –кваліфікаційну категорію “спеціаліст I категорії “, 4 (16 %) – “ спеціаліст II категорії “, 2 (8 %) – мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст “. Серед них мають звання: “вчитель-методист” – 3 вчителя ( 12% ), “ старший вчитель “ – 1 ( 4 %).

Учителі української мови та літератури своєчасно проходять курсову перепідготовку та атестацію згідно перспективного та поточного планування.

В усіх навчальних закладах плани наявні, але ці плани потребують удосконалення щодо доцільності рівномірного розподілу за роками кількості педагогів, які підвищують кваліфікацію, щоб запобігти поступового збільшення або зменшення таких працівників, та забезпечення проходження курсової перепідготовки перед проходженням атестації (згідно п.3.4 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України).; при плануванні атестації необхідно вказувати день, місяць та рік проходження педпрацівниками попередньої атестації (ЗОШ № 4, ЗОШ № 6, ЗОШ № 5).

За 2007/2008 навчальний рік курси підвищення кваліфікації пройшли 11 вчителів української мови та літератури . Із них: тематичні курси “Гуманізація навчально-виховного процесу в основній школі засобами інформаційно-комунікаційних технологій “ – 4 вчителя (ЗОШ № 3 – 1, ЗОШ № 4 – 1,ЗОШ № 5 – 1, Караванська ЗОШ – 1), курси фахового спрямування – 7 (ЛГ № 1- 1, ЗОШ № 2 – 1, ЗОШ № 3 – 2, ЗОШ № 4 – 3 ).

У системі підвищення кваліфікації вчителів у міжатестаційний період важливу роль відіграє фахове методичне об’єднання. У навчальних закладах міста вчителі української мови входять до складу МО вчителів гуманітарного циклу або до кафедри філології (ЛГ № 1). Аналіз діяльності шкільних методичних об’єднань учителів здійснюється в навчальних закладах за такими напрямами: організація та планування роботи МО чи кафедри (ЛГ № 1), організація колективної та індивідуальної роботи з учителями та організація роботи з учнями.

На підставі аналізу діяльності ШМО, кафедр вчителів української мови та літератури слід відзначити такі позитивні сторони:

 • організація та планування діяльності здійснюється з урахуванням аналізу діяльності попереднього навчального року, згідно з методичними рекомендаціями міського методичного кабінету та міських методичних об’єднань;

 • систематично, згідно плану роботи проводяться засідання, про що свідчать протоколи, тези виступів та інші матеріали засідань;

 • ведеться різноманітна робота з підвищення професійного рівня членів МО, вивчення ефективного педагогічного досвіду;

 • сплановано і ведеться робота з обдарованими дітьми;

 • наявний кадровий склад учителів МО та теми, над якими вони працюють

 • спланована позакласна робота

 • вивчення і впровадження ефективного педагогічного досвіду

 • наявні і виконуються графіки взаємовідвідування уроків членами МО з метою підвищення методичної грамотності та фахової майстерності вчителів (під час проведення предметних та методичних декад, фестивалів).

Необхідно відмітити позитивний досвід ЛГ № 1 з цього питання. У навчальному закладі наявна “Книга відвідування уроків під час проведення фестивалю “Сучасний урок: яким йому бути?“, яка запроваджена і ведеться з 2001 року і вміщує відгуки і побажання вчителів, які були присутніми на уроці у своїх колег. Зошит взаємовідвідування уроків з 2007/2008 н.р. ведеться у ЗОШ № 4. У ЗОШ № 2 відгуки членів МО щодо відвідування уроків своїх колег зберігаються у папках МО.

Найкраще організована і проводиться робота ШМО гуманітарного циклу або кафедри філології, до складу яких входять учителі української мови та літератури у ЛГ № 1 та ЗОШ № 2, достатній рівень організації у ЗОШ № 3 та Караванській ЗОШ.

Водночас необхідно зауважити, що у роботі ШМО виявлені такі недоліки:

 • аналіз діяльності за минулий рік подається у формі звіту, констатації фактів, при плануванні не враховуються результати діагностування, іноді взагалі відсутня діагностична основа (матеріали анкетувань, результати моніторингу) колективної роботи з учителями (ЗОШ № 4, ЗОШ № 6)

 • намічені завдання щодо реалізації теми, над якою працює МО, не є конкретними, не враховуються індивідуальні можливості вчителів, членів МО

 • при плануванні роботи не проводиться анкетування щодо методичних проблем, які виникають у них під час викладання навчального предмету, або не враховуються його результати

 • у планах роботи відсутнє посилання на нормативні документи

 • не завжди зберігаються виступи, тези виступів, матеріали проведення предметних та методичних тижнів, конспекти проведених відкритих уроків (ЗОШ № 4, ЗОШ № 5)

 • недостатня увага приділяється питанню щодо виконання навчальних програм

 • протоколи засідань ведуться з порушенням нормативних вимог щодо ведення ділової документації, неохайно, не завжди наявні підписи керівника МО та секретаря (ЗОШ № 4)

 • недостатня увага приділяється впровадженню ефективного педагогічного досвіду в роботу вчителів

 • не плануються виступи членів методичного об’єднання з теми самоосвіти та вчителів, які пройшли у поточному році курсову перепідготовку (крім ЛГ № 1, ЗОШ № 2)

 • при організації роботи не приділяється достатня увага впровадженню у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання

 • недостатня увага приділяється роботі з обдарованими учнями.

Є випадки, коли вчителі української мови та літератури недостатньо або взагалі не задіяні у роботі МО: не плануються їх виступи, участь у проведенні відкритих уроків, предметних тижнів і т.п. ( ЗОШ № 5 вчитель Почепецька Н.М, ЗОШ № 4 Московка В.Л., ЗОШ № 6 Дмитренко Л.М.).

Національна доктрина розвитку освіти поставила перед школою завдання створити дитині умови для її максимального самовираження, тому процес шкільного навчання має бути максимально наближений до запитів і можливостей учнів, тобто необхідно спроектувати навчальну діяльність таким чином, щоб досягти високої пізнавальної активності школярів, необхідно, щоб навчальний матеріал став предметом активних розумових і практичних дій кожного учня. Саме в такому напрямку намагаються працювати вчителі української мови та літератури міста. Так вчителі Корсунова І.О., Рогинська О.В. (ЛГ№ 1), Бардакова С.М., Беседовський П.І.(ЗОШ № 2), Вовк О.В. (ЗОШ № 4), Дмитренко Л.М. (ЗОШ № 6) , Зав городня Т.М. та Каплун С.М. працюючи над темою, що пов’язана з використання інтерактивних технологій на уроках, у своїй роботі надають перевагу мозковому штурму, мікрофону, технології критичного мислення , методу проектів, роботі в групах, прийому “навчаючись – вчуся”, завдяки яким в учнів розвиваються комунікативні здібності, підвищується грамотність. Учителі Хлистун Н.І. (ЗОШ № 2), Коваленко Г.І. (ЗОШ № 3), Прилуцька Л.В.. Решетник Т.М. (ЗОШ № 4), Зінченко Н.С. (ЗОШ№ 5) у своїй роботі надають перевагу нестандартним формам проведення уроків, що сприяє зацікавленістю учнів предметом, активізації їх пізнавальної активності, розвитку творчого мислення. Велика увага приділяється вчителями української мови та літератури Детинич В.В. ( ЛГ № 1), Гурковою Ю.О. (ЗОШ № 2), Гаркавенко Т.П. (ЗОШ № 6) розвитку зв’язного мовлення: збагаченню словникового запасу, граматичної будови усного і писемного мовлення учнів.

Учителі української мови у своїй роботі використовують елементи ефективного педагогічного досвіду, інноваційні технології навчання: особистісно орієнтоване навчання, опорно-сигнальні логічні схеми, проблемне навчання, інтерактивні технології навчання.

З вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів української мови у ЗНЗ міста проводиться недостатня робота. Так за останні 3 роки у загальноосвітніх навчальних закладах не узагальнено жодного досвіду роботи вчителів української мови та літератури. Але згідно перспективних планів щодо вивчення та узагальнення досвіду заплановано вивчення досвіду роботи таких учителів: Корсунової І.О. (ЛГ № 1 – 2010р.), Бардакової С.М. (ЗОШ № 2 – 2009р), Прилуцької Л.В. (ЗОШ № 4 – 2010р.), Баранік С.П. (ЗОШ № 3 – 2009р.).

У міському турі Всеукраїнського конкурсу “Вчитель – року” у номінації “Українська мова і література” за останні роки брали участь: у 2007р. – Корсунова І.О. (ЛГ № 1), у 2006р. – Коваленко Г.І. (ЗОШ № 3). Корсунова І.О. стала переможцем міського етапу конкурсу і взяла участь в обласному етапі. У ярмарку педагогічних ідей у 2006р. у номінації “Предметна спрямованість” взяли участь 3 вчителя української мови та літератури (ЗОШ № 2, ЗПШ № 3), у 2007р. – у номінації “Сучасний інноваційний урок у контексті європейського виміру “ – Детинич В.В., Корсунова І.О. (ЛГ № 1), Прилуцька Л.В. ЗОШ № 4), Зінченко Н.С., Шевченко В.О. (ЗОШ № 5), Гаркавенко Т.П. (ЗОШ № 6), у 2008р. – у номінації “Інноваційний урок у контексті XXI століття” – Мельник Н.О. (ЗОШ № 3) з теми “Місяцелік. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови “, у тематичному спрямуванні “Упровадження проектної технології у позакласній, позашкільній діяльності” - Зінченко Н.С. (ЗОШ № 5) та Гаркавенко Т.П. (ЗОШ № 6), роботи яких нагороджені Дипломами III ступеня.

Учителі української мови та літератури велику увагу приділяють позакласній роботі з предмету, роботі з обдарованими дітьми.

У навчальних закладах сплановані предметні тижні, декади, у межах яких проводяться тематичні уроки, години спілкування, мовні турніри, конкурси знавців української мови, до участі яких залучаються учні. У ЗОШ № 4 працюють гуртки: для старших учнів “Берегиня “(кер. Прилуцька Л.В., учнів середньої ланки – “Ерудит “.

З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання пошани до культури і традицій українського народу в школах міста були розроблені та проведені заходи щодо відзначення Дня української писемності та мови: тематичні лінійки: «Мова рідна, не мовчи» (гімназія № 1), «Сила і велич українського слова» (ЗОШ № 2), «Це наше слово. Жити йому повіки» (ЗОШ № 4), «Свято української мови і нашого народу» (ЗОШ № 5), «Історія зародження української писемності» (ЗОШ № 6), «Цвіти і сяй, моя державна» (Караванська ЗОШ), конкурс читців на краще виконання літературних творів про мову (гімназія № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 6), години спілкування: ЗОШ № 5 «О, рідне слово, що для тебе я?», «Кирило і Мефодій – творці слов’янської абетки» ( Караванська ЗОШ , ЗОШ № 6); «Не для себе дбаю, а про пам’ять нащадків» (ЗОШ № 2); «Квітни, мова, зірницями слова!» гімназія (№ 1, ЗОШ № 3), у ЗОШ № 4 між учнями 9-х класів проведено вікторину «Україно – ти для мене диво», між учнями 10-х класів гру «Що? Де? Коли?» за темою «Етимологія слів», у ЗОШ № 3 серед учнів 7-9 класів проведено літературний журнал «Спочатку було слово», у ЗОШ № 5 в 11 класі проведено літературно-музичну композицію «Поезія, яку співають». У навчальних закладах наявні матеріали щодо проведення конкурсу.

У ІІ етапі VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2007/2008 навчальному році переможцями стали:

І місце - Тельная Дар’я (вч. Гуркова Ю. О. ЗОШ № 2)

Ахметзянова Марина (вч. Московка В.Л. ЗОШ № 4)

Чудная Анна (вч. Гаркавенко Т. П. ЗОШ № 6)

ІІ місце - Яловенко Анастасія (вч. Коваленко Г. І. ЗОШ № 3)

Доценко Віталій (вч. Детинич В. В. ЛГ № 1)

Тімченко Олена (вч. Решетник Т. М ЗОШ № 4.)

Кручинкіна Ніна (вч. Завгородня Т. М. Караванська ЗОШ)

З метою виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей, сприяння розкриттю їхнього таланту, розумових здібностей, розвитку комунікативних умінь, поглибленому опануванню учнями багатства української мови проводиться конкурс ораторського мистецтва. Переможцем конкурсу у 2007 – 2008 навчальному році стала учениця ЛГ № 1 Середа Аліна, яка показала високий рівень володіння рідним словом, зуміла яскраво висловити свою думку. Саме це свідчить і про високий рівень професіоналізму вчителя Корсунової І.О., яка підготувала ученицю до участі у конкурсі.

Але робота з обдарованими учнями ще не набула достатнього рівня. У закладах міста не створені наукові товариства (крім ЛГ№ 1, ЗОШ № 3), недостатня робота вчителями, в тому числі і української мови, проводиться з підготовки учнів до участі в МАН. У 2007/2008 н.р. тільки учень ЗОШ № 3 Мельник Павло (вч. Баранік С.П.) взяв участь у МАН в роботі відділення філології та мистецтвознавства, секції української мови і посів III місце.

Під час перевірки стану викладання української мови та літератури в ЗНЗ міста вивчався і контрольно-аналітичний аспект з цього питання. Було виявлено, що в усіх навчальних закладах наявний перспективний план вивчення стану викладання предметів; адміністраціями здійснюється контроль за станом викладання навчальних дисциплін, виконанням навчальних програм, ведеться моніторинг навчальних досягнень учнів.

У ЛГ № 1 згідно перспективного плану стан української мови та літератури вивчався у 2007/2008 н.р.. Наявна аналітична довідка з цього питання, наказ № 212 від 30,11,2007р. “Про стан викладання української мови та літератури у 2007/2008н.р. “, питання заслуховувалось на нараді при директорі.

У ЗОШ № 2 це питання вивчалось у 2006/2007 н.р.. На засіданні методичної ради була затверджена Програма контролю викладання української мови та рівня навчальних досягнень учнів у школі (пр. № 3 від 06.12.2006р.) . Згідно Програми була проведена відповідна робота, членами методичної ради було відвідано 28 уроків. Питання щодо вивчення стану викладання заслуховувалось на МР від 20.01.2007р. (пр. .№ 5 ), матеріали узагальнено наказом по школі. Вивчення стану викладання заплановано на 2008/2009н.р.

У ЗОШ № 3 відповідно до перспективного плану питання вивчення стану викладання предмету заплановано на 2009/2010р. У 2005/2006н.р. вивчалось питання щодо стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів профільних класів ( 10 – А філологічний), хоча було заплановано вивчення стану викладання української мови та літератури (відповідно до перспективного плану).

У ЗОШ № 4 стан викладання згідно перспективного плану вивчався у 2006/2007 н.р. Є відповідний наказ по школі від 26.03.2007р. за № 54 “Про підсумки вивчення стану викладання та досягнень учнів з української мови “, аналітичні матеріали відсутні.

У ЗОШ № 5 це питання вивчалось у 2005/2006н.р., але будь-які матеріали щодо узагальнення його відсутні, що є недопустимим у роботі.

У ЗОШ № 6 згідно перспективного плану стан української мови та літератури вивчався у 2006/2007н.р.. Є відповідні документи: аналітична довідка, наказ № 52 від 23.04.07р. “Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови “.

У Караванській ЗОШ стан викладання української мови вивчався у 2007/2008н.р. (наявні аналітична довідка, наказ № 144 від 07.12.07р “ Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів з української мови “).

Питання щодо результативності вивчення стану викладання предметів моніторингу навчальних досягнень учнів обговорюється на засіданнях педагогічних рад, ШМО.

На достатньому рівні робота щодо вивчення стану викладання української мови проводиться у ЗОШ № 2, ЛГ № 1, Караванській ЗОШ.

Адміністраціями ЗНЗ міста здійснюється контроль за станом викладання через відвідування уроків учителів, вивчення системи роботи. На момент перевірки адміністраціями навчальних закладів було відвідано уроків учителів української мови: ЛГ № 1 – 19 уроків , ЗОШ № 2 – 10, ЗОШ № 3 – 10, ЗОШ № 4 – 11, ЗОШ № 5 – 8, ЗОШ № 6 - 13, Караванської ЗОШ – 20 уроків. У книгах внутрішкільного контролю наявні висновки, надані рекомендації, але вони не завжди конкретні, носять поверховий характер, не вивчається питання щодо виконання наданих рекомендацій, недостатня увага приділяється вивченню системи роботи конкретного вчителя. Відсутня система щодо відвідування уроків, не завжди вказується мета відвідування, перевірки безпланові, носять хаотичний характер. Є випадки безвідповідального ставлення керівників до цього питання ( директором ЗОШ № 4 не відвідано жодного уроку вчителів української мови та літератури, а їх у закладі – 5).

У ЗНЗ міста здійснюється контроль за виконанням навчальних програм: розроблені звітні таблиці, наявні відповідні матеріали, накази, але недостатня увага приділяється виконанню практичної частини програм, рішення приймаються неконкретні, безадресні (ЗОШ № 4, ЗОШ № 6). Тому ця робота потребує вдосконалення.

Адміністраціями шкіл здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів. Велика робота проводиться щодо збору інформації, її обробки, результати беруться за декілька років, порівнюються, робляться висновки, аналітичні матеріали зберігаються, що є підтвердженням проведення відповідної роботи, іноді, на жаль, ця робота закінчується тільки побудуванням діаграм і отриманням інформації про рівень навчальних досягнень. Але метою моніторингу є не тільки отримання інформації про рівень навчальних досягнень учнів, а і дослідження факторів, які обумовлюють результати навчання, відстеження процесів, що впливають на рівень навченості учнів; виявлення проблем, подолання яких неодмінно сприятиме покращенню результатів. Необхідно розширювати спектри цієї роботи, проводити моніторингові дослідження щодо роботи вчителів, росту їх професійної майстерності, рівня вимог учителя щодо навчання учнів, результативності їхньої роботи, рівня навченості учнів. Саме така робота розпочата у ЛГ № 1, ЗОШ № 2, частково в інших навчальних закладах. У ЗОШ № 4 використовується модель професійної діяльності вчителів, за допомогою кваліметричної моделі дана оцінка якості викладання української мови. Ця робота потребує аналітичного вдосконалення, обґрунтованості отриманих результатів, системності, коригування та прогнозування розвитку об’єкта, який підлягає обстеженню, створення інформаційно-аналітичної бази.

Відвідування уроків

Під час перевірки було відвідано 34 уроки української мови. На високому рівні було проведено уроки вчителями Корсуновою І.О., Беседовський П.І., Мельник Н.О., Прилуцькою Л.В., Шевченком В.О., Зінченко Н.С., Завгородньою Т.М., Гаркавенко Т.П. Уроки цих вчителів вирізнялися науковістю викладу матеріалу, чітко визначалася тема, завдання уроку щодо теми. Навчальні завдання, запропоновані вчителями, відповідають віковим особливостям учнів, мають рівень оптимальної складності, сприяють виявленню компетентності дитини. Вчителі організовують вивчення мовної теорії укрупненими, логічно завершеними частинами, застосовують на уроках опорні конспекти, таблиці, що дозволяє раціонально використовувати час, збільшити його на практичне опрацювання теорії. Використовують ігрові моделі навчання. Так, урок - подорож у 5-А класі було проведено Корсуновою І.О. (ЛГ № 1), у 6-Б класі Прилуцькою Л.В. (ЗОШ № 4).

При організації пізнавальної діяльності учнів вчителі Беседовський П.І., Бардакова С.М. (ЗОШ № 2), Детинич В.В.(ЛГ№ 1), Баранік С.П., Коваленко Г.І. (ЗОШ № 3), Вовк О.В., Решетник Т.М. (ЗОШ № 4), Гаркавенко Т.П., Дмитренко Л.М.(ЗОШ № 6), Зінченко Н.С.(ЗОШ № 5) використовують проблемні питання, різні види бесід та самостійних робіт. На відвіданих уроках використовують інтерактивні методи навчання Корсунова І.О.(метод "Прес"), Дмитренко Л.М. , Завгородня Т.М. ("Мозковий штурм", "Аукціон") Детинич В.В., Коваленко Г.І. ("Мікрофон").

В основі уроків Корсунової І.О., Коваленко Г.І., Прилуцької Л.В., Шевченка В.О., Зінченко Н.С., Гаркавенко Т.П. лежить емоційність та незвичний виклад матеріалу, що формує в учнів інтерес до предмета. Визначаючи мету уроку, ці вчителі оперували словами "спонукати", "сприяти", "допомогти", "створити належні умови", замість звичних "навчити", "розвивати", "формувати". Тобто мета їх уроку – навчити дітей обходитись без них. Вчителі давали можливість учням самостійно з'ясовувати, для чого їм потрібно вивчати програмний матеріал. Ефективно спрацьовувала фраза "Допоможіть мені, будь ласка, для чого вам потрібно вивчити…"

Загальною, але водночас універсальною мотивацією на уроках було вступне слово вчителя., незвичайне, емоційне, інтригуюче. Це можна було побачити на уроках Детинич В.В., Вовк О.В., Решетник Т.М., Баранік С.П., Коваленко Г.І.

Підбираючи методи і прийоми, за допомогою яких реалізується мета уроку, вчителі не завжди враховували основні правила, яким треба керуватися на цьому етапі уроку. Так, на уроках (вч. Шульженко В.О., Гурковї Ю.О., Рогинської О.В.) учні працювали в групах, але не кожна дитина була повноцінним, творчим суб'єктом діяльності, деякі діти не розуміли, про що йде мова на уроці, вони просто відбували свій час, а в групі працювало 1 - 2 учні.

Наступний етап уроку - це рефлексія, або підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. Саме на цьому етапі уроку учні запитують, сперечаються, застосовують, зміцнюють та поширюють набуті знання. Тому вони повинні усвідомити зміст опрацьованого порівняти отримані результати з очікуваними, проаналізувати, чому сталося так чи так, зробити висновки, закріпити чи відкоригувати засвоєне, скласти план подальших дій. Змістовним і глибоким цей етап уроку був у вчителів Беседовського П.І., Прилуцької Л.В., Гаркавенко Т.П., Корсунової І.О., Шевченка В.О., Мельник Н.О., Завгородньої Т.М., Баранік С.П., Коваленко Г.І., Бардакової С.М., Решетник Т.М., Вовк О.В. На цьому етапі вчителі використовували методи "Прес", "Незакінчені речення", "Мікрофон". Вчителі пропонують учням пригадати, в якій послідовності виконувалася робота, над чим міркували на тому чи іншому етапі уроку, що було найцікавішим, у чому помилялися і в чому вбачали причину помилки. Деякі вчителі не дозують час на виконаня вправ, а тому не встигають підвести підсумки уроку, поставити оцінки (Рогинська О.В., Гуркова Ю.О., Гуль В.В., Шульженко В.О. , Московка В.Л., Почепецька Н.М.).

Важливий момент уроку – домашнє завдання. Більшість вчителів просто задавали вправу, не думаючи про сильних учнів і слабких, тобто, завдання не були диференційовані.

На задовільному рівні проведено уроки вчителів Шульженко В.О. (ЗОШ № 4, 7-б клас), Московки В.Л. (ЗОШ № 4, 5-б клас), Почепецкої Н.М. (ЗОШ № 5, 5 кл.).

На уроці учні виконували лише вправи з підручників, не створювалися проблемні ситуації, не використовувалися інтерактивні форми (вчитель Шульженко В.О. показала роботу в групах, але бажаного результату ця робота не дала, учні не усвідомили зміст опрацьованого, не зробили висновки, діти не були оцінені).

Висновки:

 • на більшості уроків учителі Корунова І.О., Детинич В.В. (ЛГ № 1), Беседовський П.І. (ЗОШ № 2), Мельник Н.О., Коваленко Г.І., Баранік С.П. (ЗОШ № 3), Прилуцька Л.В., Решетник Т.М. (ЗОШ № 4), Шевченко В.О., Зінченко Н.С. (ЗОШ № 5), Гаркавенко Т.П., Дмитренко Л.М. ( ЗОШ № 6), Завгородня Т.М. (Караванська ЗОШ) застосовують інтерактивні методи навчання;

 • під час підбиття підсумків уроку вчителями Рогинською О.В. (ЛГ № 1), Гуль В.В., Гурковою Ю.О. (ЗОШ № 2), Шульженко В.О., Московкою В.Л. (ЗОШ № 4 ), Почепецькою Н.М. (ЗОШ № 5) не приділяється увага рефлексії діяльності учнів;

 • більшість вчителів не регламентують час на виконання вправ;

 • вчителі Рогинська О.В., Цибульник О.В. (ЛГ № 1), Гуркова Ю.О., Гуль В.В. (ЗОШ № 2), Шульженко В.О., Московка В.Л. (ЗОШ № 4), Почепецька Н.М. (ЗОШ № 5) не оцінюють досягнення учнів під час уроку.


Журнали

Під час перевірки стану викладання української мови у ЗОШ міста було перевірено 34 класні журнали. Увага зверталася на такі питання, як відповідність записів навчальній програмі, відповідність записів щодо рекомендацій заповнення класних журналів, оцінки за ведення класних зошитів, наявність поточного оцінювання, дотримання технології тематичного оцінювання, облік навчальних досягнень учнів з видів мовленнєвої діяльності та здійснення внутрішкільного контролю. Хочеться відмітити охайність записів у журналах ЛГ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, Караванської ЗОШ.

В усіх перевірених журналах зміст записів відповідає навчальній програмі, але виявлено деякі порушення щодо заповнення сторінки "Зміст уроку". Так у ЗОШ№ 5, журнал 10 кл., 5 кл. (вчитель Зінченко Н.С., Почепецька Н.М.) за І семестр матеріал не розбито за темами; допускається порушення нумерації уроків ( двічі записано урок № 32 ) у журналі 7 кл.(вчитель Шевченко В.О. ). Вчитель Зінченко Н.С. (ЗОШ № 5) та Цибульник О.В. (ЛГ № 1) записуючи тематичну контрольну роботу, не вказують її вид (тест чи диктант).

Оцінки за ведення зошитів виставляються щомісячно. Не виставлені оцінки за лютий 2008р. у вчителя Зінченко Н.С. (ЗОШ № 5), Кальницької К.В.(ЗОШ № 3) за березень, Почепецької Н.М. (ЗОШ № 5) за жовтень 2007р.

В основному вчителі дотримуються технології тематичного оцінювання, враховуючи поточні оцінки, оцінки за письмові роботи. Але є і зауваження: ЛГ № 1 в 7-в класі (вч. Детинич В.В.) - тематичний бал за другу тему у деяких учнів завищено (так у учнів Базній, Бухтіярова, Гречка тематичне оцінювання 1 бал, поточні оцінки відсутні і відсутні оцінки за письмові роботи, а тематичний бал цим учням 4. Не проведено тематичне оцінювання учнів, які не були на уроці 25.02.2008р. ( 4 учні), 20.03.08р (4 учні) у 8 класів ЗОШ № 2 (вч. Гуль В.В.).

В більшості вчителі ведуть облік навчальних досягнень учнів з видів мовленнєвої діяльності згідно рекомендацій, але деякі вчителі зробили ці записи не на початку семестру (вч. Дмитренко Л.М. – ЗОШ № 6; Почепецька Н.М.- ЗОШ № 5). Записи у ІІ семестрі не відповідають рекомендаціям у вчителя Гуркової Ю.О. (ЗОШ № 2), не відведено колонки для оцінювання діалогу усного твору, читання вголос).

У ЗОШ № 4 заступник директора з навчально-виховної роботи Погорєлова Г.Є. у зауваженнях не конкретизує вид недоліків, пишучи "навести лад на сторінках вчителям таким-то"",

Протягом ІІ семестру хворіла учениця 7-а класу ЗОШ № 4 Брехова Ю. (вч. Московка В.Л.), але за кожну контрольну роботу їй виставлено 1 бал. Учню 11 -А класу Іларіонову Ол. (вч. Шульженко В.О.) виставлено за контрольні роботи 1, а підтверджуючі роботи відсутні. Відсутня з 01.09 учениця 7-А класу Хорунжа Дарія ( ЗОШ № 4, вч. Вовк О.В.), але дівчині виставлено всі тематичні бали 1 і семестровий бал, хоча роботи учениці відсутні. У ЗОШ № 5 (6 кл., 5 кл. , вч. Почепецька Н.М.) всім учням виставляється ПО ( в основному це дублювання тематичного балу, а іноді ця оцінка нижча за ТБ, що є грубим порушенням). Вчитель Дмитренко Л.М. – ЗОШ № 6 , в усіх журналах замість ПО записує СТБ. Не виставлено оцінки за тематичну контрольну роботу 07.02.08 учням 11класу ЗОШ № 6 Дранник О., Ілющенко Д., Літкевич В., Марченко М., а ТБ виставлено. У графі "зміст уроку", роблячи запис "тематична контрольна робота" , вчитель Дмитренко Л.М. пише буку "т" або "д".

В основному вчителями дотримується технологія семестрового оцінювання. Але деякі порушення наявні. Так, учень 9 класу Караванської ЗОШ (вч. Каплун С.О.): Дьяконов Ол. має за І семестр - 3 , хоча всі ТБ – 4., Шпунтова В. має за І семестр 7, хоча всі ТБ були 6. Занижений СБ учням 11 класу Люботинської ЗОШ № 6 (вч. Дмитренко Л.М.), Колодяжному В., де ТБ перший і другий був 6, а СБ – 5, Літкевич В. має ТБ 4 і 3, а СБ – 1.

Особливу увагу хочеться звернути на поточне оцінювання, воно не відмінялося і є обов'язковим. На жаль, у багатьох вчителів відсутнє поточне оцінювання, відсутні навіть оцінки за письмові роботи, іноді стоять оцінки, а учень в той день був відсутній, тому заступники директорів, перевіряючи журнали, повинні звертати на це увагу.

З боку адміністрації шкіл здійснюється контроль щодо ведення журналів. Зауваження з боку адміністрації наявні майже у кожному перевіреному журналі, але, скажімо, у ЛГ № 1 журнал 5-А класу (вчитель Корсунова І.О.), 7-А кл. (вчитель Детинич В.В.), 5-Б кл. (вчитель Цибульник О.В.), ЗОШ № 5 - 10 кл. (вчитель Зінченко НС.), 5 кл. (вчитель Почепецька Н.М.) – відсутні відмітки про виконання виявлених недоліків.

У журналі 11 кл. ЗОШ № 6 (вч. Дмитренко Л.М.) - внутрішкільний контроль здійснюється, але вчитель не виправляє допущені помилки, адміністрація школи не вказує дату, до якої недоліки повинні бути виправлені.


Висновки:

 • зміст записів у журналах відповідає навчальній програмі;

 • порушується технологія тематичного та семестрового оцінювання вчителями Детинич В.В. (ЛГ № 1), Гуль В.В. (ЗОШ № 2), Московкою В.Л., Шульженко В.О., Вовк О.В. ( ЗОШ № 4), Почепецькою Н.М. (ЗОШ № 5), Дмитренко Л.М. (ЗОШ № 6), Каплун С.О. (Караванська ЗОШ);

 • вчителями ЗОШ не дотримується п 1.2. Методичних рекомендацій щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок журналу;

 • Адміністрацією шкіл № 4, 6 не конкретизуються зауваження щодо ведення шкільних журналів, не вказуються терміни виконання недоліків.



Зошити

Зошити з української мови перевірялися згідно Методичних рекомендацій. Вчителі дотримуються вимог щодо кількості робочих зошитів: Учні 5-9 класів мають по два робочих зошити , 10-11 класів – по одному. Для контрольних робіт у кожному класі використовується по одному. Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також диктантів виконується у робочих зошитах.

Кількість тематичних контрольних робіт з української мови відповідає вимогам програми. Оцінки за ведення зошитів вчителя виставляють щомісячно, але були поодинокі випадки, коли вчителі Почепецька Н.М., Зінченко Н.С.(ЗОШ № 5), Кальницька К.В. (ЗОШ № 3) за той чи інший місяць оцінки не виставляли. Учні в основному дотримуються орфографічного режиму:

1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом (але деякі учні 5-б класу ЗОШ № 2, _вч. Гуль В.В. – пишуть чорним чорнилом.);

2. Підкреслюючи члени речення, позначаючи значущі частини слова, оформляючи таблиці і схеми, учні використовують простий олівець;

3. Між класною і домашньою роботою учні пропускають два рядки, якщо рядки не пропущені, вчитель робить зауваження;

4. Дату класної, домашньої та контрольної роботи учні повинні писати словами, але є випадки, коли учні дату пишуть числом;

5. Допускаються скорочення і помилки у підписах зошитів (ЗОШ № 5, ЗОШ № 6, ЗОШ № 2);

6. Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах вчителі виконують ручкою з червоним чорнилом.

Висновки:

 • зошити з української мови перевіряються вчителями згідно Методичних рекомендацій;

 • вчителі дотримуються вимог щодо кількості робочих зошитів;

 • вчителями Почепецькою Н.М., Зінченко Н.С. (ЗОШ № 5), Кальницькою К.В. (ЗОШ № 3) порушується п. 5.3. Методичних рекомендацій.



Кабінети

Під час перевірки було встановлено, що у кожній школі є кабінети української мови та літератури. У гімназії № 1 - 3 кабінети, у ЗОШ № 2 – 1 кабінет, у ЗОШ № 3 – 1 кабінет, у ЗОШ № 4 – 2 кабінети, у ЗОШ № 5, 6, Караванській ЗОШ - по одному кабінету. У кожному кабінеті - обладнано робоче місце вчителя і робочі місця учнів. У кабінетах в наявності таблиці, словники (тлумачні, перекладні, орфографічні), дидактичний матеріал складено по класах і за темами (гімназія № 1, ЗОШ № 2, 3), є тематичні папки "Вивчаємо українську мову та літературу" (ЛГ № 1, ЗОШ № 4). Вчителями за власний рахунок передплачується періодичне видання "Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах", поповнюється бібліотечка художньої програмової літератури за рахунок батьків (гімназія № 1). На допомогу вчителю придбано "Книга вчителя української мови та літератури" видавництва "Торгсинг" 2005 р., яка містить нормативні документи МОН України щодо викладання предмету українська мова та література (гімназія № 1, ЗОШ № 2, 3, 4) та видання ХОНМІБО "Впровадження нових педагогічних технологій на уроках української мови та літератури" 2006р видання. використовуються блок-схеми М. Девдери "Тематичні опорні плакати"(гімназія № 1, ЗОШ № 3).Придбано нові таблиці з української мови у ЗОШ № 2, 3. В кабінетах є учнівські роботи (кращі твори, реферати, дослідження). Але відсутня картотека наявних у кабінеті матеріалів, перспективний план поповнення кабінету, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета, графік проведення тематичних атестацій. Санітарний стан кабінетів відповідає санітарним вимогам. На момент перевірки було брудно, неохайно в кабінетах вчителів Почепецької Н.М (ЗОШ № 5) та Шульженко В.О. (ЗОШ № 4).

Висновки:

 • у ЗОШ міста наявні кабінети української мови та літератури;

 • у кабінетах в наявності таблиці, словники, дидактичні матеріали та методична література;

 • у кабінетах української мови та літератури не систематизовано картотеку наявних матеріалів;

 • відсутні куточки критеріїв оцінювання досягнень учнів та графік проведення тематичних атестацій;

 • не дотримуються санітарні вимоги під час учбового процесу у ЗОШ № 4, 5.



Анкетування для вчителів (19 вчителів)

Під час анкетування для вчителів було з'ясовано, що професію вчителя української мови і літератури вважають престижною лише 6 вчителів (31,5%) із них 2 вчителя-методиста і 4 молоді вчителі. Найбільш важливим у своїй роботі вчителі вважають дружній колектив - 14 чол. (73,7%), кар'єрний ріст - 1 (5,3%), заробітну платню – 1 (5,3%), моральне задоволення від уроку – 1(5,3%), творчість – 1 (5,3%), любов до дитини – 1 (5,3%). Найважливішими факторами для повноцінної організації професійного потенціалу вчителі вважають гідні умови праці – 9 (47,3%), наявність методичної літератури – 8 (42,1%), наявність вільного часу – 2 (10,5%).

Інтерактивні форми роботи використовують на уроці 100% вчителів. 36,8% часто проводять нестандартні уроки. На уроках мови тестові завдання проводять декілька разів на місяць(94,7%), майже на кожному уроці – 5,26%. На уроках мови іноді користуються комп'ютером 10,5% вчителів, 89,5% вчителів не користуються комп'ютером. На питання, що не дозволяє Вам у повному обсязі реалізувати зміст і завдання предмета – 89,4% відповіли, що недостатня вмотивованість учнів до навчання, 47,3% вважають слабкий контроль з боку батьків, 15,7% - вважають, що стан здоров'я учнів не дозволяє у повному обсязі реалізувати зміст і завдання предмета.

Висновки:

 • всі вчителі використовують на уроці інтерактивні форми та методи навчання;

 • більшість вчителів найважливішим у своїй роботі вважають дружній колектив:

 • більшість вчителів тестові завдання на уроках мови проводять декілька разів на місяць.


Анкетування учнів.

Проводячи учнівське анкетування, ми мали на меті з'ясувати, де найчастіше учні спілкуються українською мовою, чи потрібні знання, здобуті на уроках української мови, чи є цікавими для них ці уроки. Із 339 учнів, які взяли участь в анкетуванні, на запитання, 1) де найчастіше спілкуєтесь українською мовою, відповідь була такою: вдома – 19 учнів (5,6%), на уроці - 312 (92%), серед товаришів – 5(1,47%), в Інтернеті – 2(0,5%), ніде не спілкують – 5 учнів (1,47%), всюди - 1(,0,29%). На запитання: чи любите дивитися україномовні фільми чи телепередачі, відповіли "так" – 130 учнів (38,3%), "ні" – 188 (55,4%) іноді – 20 (5,89%), "байдуже" - 1 учень (0,29%) цікаво проходять уроки для 303 учнів (89,4%), нецікаво – 15(4,42%), іноді (найбільш ЗОШ № 4) – 11 учнів (3,24%).

Більшість учнів написали, що уроки в основному проходять у формі пояснення нового матеріалу вчителем, відпрацювання цього матеріалу в групах і парах, іноді вчителі проводять нестандартні уроки (109 учнів - 32,2%). Не дивлячись, що в деяких школах є комп'ютерні класи, на уроках мови діти не працюють з комп'ютером (про це сказали 339 учнів – 100%).

На питання, чи користуєтесь словниками на уроках української мови і якими, учні відповіли: "ні" – 155(45,7%), 184 учні (54,3%) відповіли, що користуються орфографічними та тлумачними словниками. Не користуються зовсім словниками учні 7-б класу Люботинської гімназії № 1, учні 8 кл. ЗОШ № 2, учні 9-б класу ЗОШ № 3, учні 10-а класу ЗОШ № 4, учні 11 кл. ЗОШ № 5, учні 5 класу ЗОШ № 6, учні 9 класу, 11 класу Караванської ЗОШ.

На питання чи часто ти виконуєш тестові завдання на уроках мови, учні відповіли "ні" – 19(5,6%), "на кожному уроці" – 36 (10,6), "тільки під час контрольних робіт" – 284 (83,7%).

Майже всі учні 8 класу ЗОШ № 2 написали, що тестові завдання не виконують ніколи. Учні 6-б класу ЗОШ № 3 виконують тести на кожному уроці.

На питання, чи застосовуєте знання, здобуті на уроках мови, в житті - "ні" відповіли 20 учнів (5,9%), "так" – 309 учнів (91,1%).

Висновки:

 • на переважній більшості уроків учні слухають розповідь вчителя та виконують вправи з підручника;

 • найчастіше українською мовою учні спілкуються під час уроку;

 • учні не люблять дивитися україномовні фільми і телепередачі;

 • на уроках української мови учні не працюють з ком'пютером;

 • більшість учнів тестові завдання виконують тільки під час контрольних робіт;

 • переважній більшості учнів знання, здобуті на уроках мови, будуть потрібні у житті.



Оцінка експертизи вивчення стану викладання української мови та рівня навчальних досягнень учнів у ЗНЗ міста.



Назва закладу

Коефіцієнт

Рівень

Люботинська гімназія № 1

0,8

Достатній

Люботинська ЗОШ № 2

0,78

Достатній

Люботинська ЗОШ № 3

0,69

Достатній

Люботинська ЗОШ № 4

0,56

Задовільний

Люботинська ЗОШ № 5

0,56

Задовільний

Люботинська ЗОШ № 6

0,54

Задовільний

Караванська ЗОШ

0,69

Достатній



РЕКОМЕНДАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:


 1. Активізувати роботу щодо здійснення в закладах освіти моніторингових процедур з вивчення української мови.

 2. Посилити контроль адміністрації за відвідуванням уроків української мови з метою підвищення їх ефективності.

 3. Посилити контроль за веденням класних журналів згідно рекомендацій ХОНМІБО.

 4. Довести довідку до відома вчителів української мови.


РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИЧНИМ СЛУЖБАМ ЗНЗ


 1. Систематично відстежувати ефективність використання учителями форм організацій навчально - виховного процесу та методів навчання.

 2. Організовувати дослідження мотивації учнів до навчання, рівня сформованості учнівських компетентностей.

 3. Вивчати вплив форм роботи, методів навчання, педагогічних технологій на результативність навчання.

 4. Забезпечити роботу і створення банку інструментарію для проведення перевірочних робіт ( тестових завдань різного типу).

 5. Опрацювати науково - методичні основи побудови сучасного уроку української мови.

 6. проводити діагностичне анкетування вчителів щодо методичних проблем і під час планування роботи МО враховувати його результати.

 7. Керівникам ШМО забезпечити зберігання виступів, які прозвучали на засіданнях, конспектів проведених відкритих уроків, матеріалів предметних тижнів.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ:


 1. Посилити роботу з формування в учнів ключових загальнопредметних спеціальнопредметних компетентностей.

 2. Використовувати на уроках методи навчання, які б сприяли активній діяльності учнів, підвищенню їх мотивації до навчальної діяльності та пізнавального інтересу.

 3. У навчально-виховному процесі більш широко застосовувати фронтально – індивідуальні, групові форми роботи.

 4. Активізувати роботу щодо реалізації міжпредметних зв'язків.

 5. Пропонувати учням диференційовані домашні завдання, урізноманітнити їх види.

 6. На кожному уроці при підбитті підсумків проводити рефлексію діяльності учнів.

 7. Здійснювати діагностику остаточних знань учнів на початку навчального року та порівнювати їх рівень з наявним на кінець минулого навчального року з метою ефективного планування роботи щодо повторення та систематизації вивченого матеріалу та індивідуальної роботи з учнями.

 8. Постійно здійснювати цілеспрямовану роботу щодо удосконалення рівня набутих комунікативних навичок учнів. Вчити дітей створювати короткі розгорнуті відповіді, пропонувати проблемні завдання та завдання творчого характеру, враховуючи здібності кожної дитини.

 9. Здійснювати раціональний добір методів навчання відповідно мети уроку та навчальних здібностей учнів.

 10. Дотримуватись критеріїв оцінювання учнів згідно програмних вимог.

 11. Здійснювати обов’язкове поточне оцінювання навчальних досягнень учнів.



Виконавці: завідуюча ЛММК Клименко О.М.

методист ЛММК Хлистун Н.І.



Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconМета. Формувати розуміння того, що українська мова наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава. Розширювати знання про красу і багатство української мови.
Валентина Коваленко, учитель української мови І літератури нвк «Школа-ліцей» №3 м. Сімферополя

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconІсторична ґраматика української мови
Ці дві точки погляду на мови відповідають двом дісциплінам механики – статиці та кінематиці, з яких перша вивчає фізичні тіла у стані...

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови icon1. Мета та задачі викладання дисципліни
Цілями курсу є вивчення особливостей конструювання деталей конструкцій рез з огляду на різні технології їх виготовлення; вивчення...

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconПершого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconЗведені дані щодо умов та стану зберігання заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин
Зведені дані щодо умов та стану зберігання заборонених і непридатних до використання в сільському

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconДокументи
1. /IMB7023102009/Додаток до наказу ь225.doc
2. /IMB7023102009/Л_РВО_обговорення_Конституции.doc

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconОбласний семінар “Використання інформаційних технологій у системі викладання шкільних предметів”
Використання варіативної частини навчального плану для більш детального вивчення профілюючих предметів

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconМіжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» презентує навчальний комплекс з української мови як іноземної «крок-1»
...

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconТ. Г. Шевченка «Найрозумніший» Підготувала і провела учитель української мови та літератури Музолевська В. В. Донецьк
Шевченка, перевірити глибину знань текстів, збагатити запас учнів поетовими творам різних періодів, розвивати гнучкість мислення,...

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconЧому вчити і як вчити учнів у школі? Чи можна створити ідеальний метод навчання? Чому надати перевагу традиційним методам викладання чи інтерактивним технологіям
Важливою передумовою розуміння нових проблем, що постали перед шкільною математикою та методикою її викладання у зв’язку зі створенням...

Аналітичні матеріали щодо вивчення стану викладання української мови iconДослідження проводиться Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою ну «Львівська політехніка» спільно з кафедрою соціології та соціальної роботи ну «Львівська політехніка»
Просимо Вас взяти участь в соціологічному дослідженні, спрямованому на вивчення культурних зв’язків України і української діаспори....

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sd4.uchebalegko.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы