Методична розробка уроку виробничого навчання icon

Методична розробка уроку виробничого навчання

Реклама:Скачать 488.2 Kb.
НазваниеМетодична розробка уроку виробничого навчання
страница3/6
Дата конвертации06.04.2013
Размер488.2 Kb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6
1. /Методисна розробка _ванова.docМетодична розробка уроку виробничого навчання
2. ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУПеред початком уроку пишу на дошці тему уроку.

 • Розкладаю роздатковий матеріал: „Зразки оформлення внутрішніх телеграм з „оплаченою відповіддю”; „Контрольні терміни проходження телеграм від відправників до адресата”; „Зразки художніх бланків затвердженої тематики”; алгоритмічні картки технологічної послідовності приймання та оформлення внутрішніх телеграм з „оплаченою відповіддю” у касі телеграфу; Списки маршрутних індексів підприємств зв'язку; Телеграфні правила; Витяг з Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг; Інструкції про порядок оброблення телеграм на підприємствах зв’язку Державного комітету зв’язку; Книгу вулиць, проспектів, провулків, площ міста Києва із зазначенням номерів відділень зв’язку, які їх обслуговують; Перелік обмежень, встановлених на приймання телеграм; Граничні тарифи на послуги телеграфного зв’язку, що надаються в межах України; контрольний журнал обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення (ф. ТГ-71); журнал реєстрації вихідних телеграм; Російсько-український і українсько-російський словник; експлуатаційні матеріали (бланки телеграм ф. ТГ-1, книгу талонів на оплачену відповідь, талони на оплачену відповідь ф. ТГ-15, касову стрічку).

Урок починається з організаційної частини, яка згідно плану займає 3-5 хвилин.

Староста групи доповідає про наявність учнів на уроці, хто відсутній, з якої причини. Завершую організаційну частину доповіддю відповідального за стан обладнання. Учень, який відповідає за стан обладнання, до початку уроку повинен оглянути ПК, касові апарати, наявність касової стрічки та готовність обладнання до роботи.

Візуально перевіряю зовнішній вигляд учнів та організацію робочих місць.

Наступний етап уроку – вступний інструктаж.

Починаючи його, я називаю тему програми, тему уроку та мету.

Після цього пропоную учням назвати тему минулого уроку. Запитую, чи є питання щодо пройденого матеріалу. Якщо в учнів не виникло питань, пов’язаних з минулим уроком, починаю з учнями повторення пройденого матеріалу згідно з планом уроку. При цьому приділяю увагу ТБ при роботі на ПК та касовому апараті „Mini-600МЕ”.

При повторенні пройденого матеріалу включаю питання згідно з планом уроку. В процесі опитування учнів використовую плакати із зразками прийнятих телеграм у касі телеграфу. Якщо відповіді неповні, то інші учні доповнюють.

Після опитування переходжу до викладення нового матеріалу.

Викладення нового матеріалу проводжу методом бесіди, пояснення і роз’яснення з демонстрацією трудових прийомів та з використанням електронно-демонстраційного матеріалу за допомогою навчальних презентацій: „Алгоритм виконання операцій на касовому апараті „Mini – 600МЕ” при отриманні чека за розрахунок при оплаті за телеграму”,„Приймання та оформлення внутрішніх телеграм від відправників у касі телеграфу”. Також використовую плакати та роздатковий матеріал.

Під час бесіди зазначаю на скільки значущим є правильне оформлення телеграм відправників у касі телеграфу.

Звертаю увагу учнів на те, що учні мають

 • протягом уроку виробничого навчання вони повинні засвоїти комплекс трудових прийомів з приймання внутрішніх телеграм від відправників з „оплаченою відповіддю ” у касі телеграфу;

 • навчитись організовувати своє робоче місце;

 • навчитись користуватися Списками маршрутних індексів підприємств зв’язку, а також електронним довідником поштово-телеграфних індексів;

 • засвоїти виконання операції на касовому апараті при отриманні чека за розрахунок при оплаті за телеграму;

 • засвоїти правила ТБ під час роботи на ПК та касових апаратах „Mini – 600МЕ”.

Розповідаю учням про характер та призначення наступної роботи. Звертаю увагу учнів, що основними критеріями якості підготовки робітників є кваліфікаційні характеристики, які конкретно визначають, що випускники училища повинні знати та уміти з даної професії.

Нагадую учням, що оператор телекомунікаційних послуг повинен знати: директивні інструкції та вказівки, які стосуються сфери його діяльності; тарифи на послуги електрозв’язку; порядок приймання та оформлення телеграм всіх категорій та видів у касі телеграфу; правила роботи на ПЕОМ; Правила користування телеграфним зв’язком; розділи Закону України „Про захист прав споживачів”, що стосуються його роботи; правила роботи на ЕККА та проведення касових операцій; граматику української мови; правила ведення телеграфної документації; порядок і контрольні терміни оброблення телеграм.

Щоб успішно справлятися зі своєю роботою, оператор телекомунікаційних послуг повинен бути грамотним, усебічно розвинутим, конкурентоспроможним, мобільним на ринку праці робітником з почуттям особистої відповідальності. Це необхідні умови для забезпечення правильної, безпомилкової роботи з приймання та оформлення телеграм у касі телеграфу.

Звертаю увагу учнів, що на цьому уроці вони повинні навчитись технологічно правильно приймати і оформлювати телеграми відправників у касі телеграфу.

Нагадую учням, що підприємства зв’язку забезпечують надання споживачам послуг телеграфного зв’язку в прийманні телеграм належної якості згідно з установленими рівнями якості. Послуги телеграфного зв’язку надаються за умов технічної можливості без будь-яких обмежень, крім випадків, передбачених чинним законодавством або Правилами користування телеграфним зв’язком.

Для цього працівники підприємства зв’язку повинні надавати споживачам необхідну і достовірну інформацію про послуги, терміни проходження телеграм, тарифи та послуги.

Пояснюю учням, що Телеграфні правила визначають порядок та умови надання послуг телеграфного зв’язку підприємствам, установам, організаціям і населенню та вимоги до роботи підприємств зв’язку (Додаток 1).

Звертаю увагу учнів на те, що працівники підприємства зв’язку, які займаються обробленням телеграм, зобов’язані точно виконувати ці Правила та відповідні інструкції. За порушення цих Правил та відповідних інструкцій, залежно від ступеня і характеру порушення, працівники підприємств зв’язку несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Підприємства зв’язку також несуть матеріальну відповідальність перед споживачами за ненадання чи неналежне надання телеграфних послуг. Нагадую учням, що таємниця телеграфних повідомлень, які передаються засобами зв’язку, охороняється законом.

Після цього розповідаю учням, що послуги зв’язку у технологічних процесах на підприємствах зв’язку надають споживачам за їх бажанням. Приймання телеграм від споживачів проводиться у відповідності з установленим режимом роботи підприємства зв’язку.

У касі телеграфу приймаються телеграми усіх категорій та видів, які зазначені в Правилах користування телеграфним зв’язком. Звертаю увагу учнів на „Перелік обмежень, встановлений на приймання телеграм” (Додаток 5).

Далі розповідаю учням про раціональну організацію робочого місця оператора телекомунікаційних послуг з приймання телеграм у касі телеграфу.

Нагадую учням, що оператор телекомунікаційних послуг з приймання телеграм обслуговує населення, підприємства, організації та установи. Для забезпечення якісної роботи оператора телекомунікаційних послуг з приймання телеграм необхідна раціональна організація праці. Для цього у відділеннях зв’язку організовують спеціалізовані робочі місця – операційні вікна з приймання телеграм за готівку і в рахунок внесеного авансу.

Забезпечення розвитку послуг вимагає відповідного оснащення робочих місць у відділеннях зв’язку, а також автоматизації обробки технологічної документації необхідної для надання послуг та розрахунків.

Для цього у відділеннях зв’язку впроваджуються ПЕОМ для керування технологічними процесами та створюються автоматизовані робочі місця оператора електрозв’язку (АРМ ЕЗ).

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – це комплекс технічних і програмних засобів індивідуального користування, зорієнтований на виконання певних функцій. АРМ утворюється на базі комп’ютерної техніки, технічне й програмне забезпечення якої дає змогу здійснювати автоматизований режим обробки інформації. Усе це забезпечує зростання продуктивності праці.

Але не всі відділення зв’язку мають АРМ ЕЗ, тому кожне робоче місце з приймання телеграм повинно мати касові апарати для реєстрації розрахункових операцій при наданні послуг електрозв’язку.

Отже, касові апарати (КА) передбачають повну заміну ручної праці, забезпечують можливість виконання оператором операцій з внесення інкасації грошей, друку чатки чеків, видачу фінансового чека та друку звітів на касовому апараті.

Для того, щоб самостійно працювати на КА, необхідно володіти початковими знаннями і навичками роботи на касових апаратах.

За допомогою електронно-демонстраційного матеріалу – презентації: „Алгоритм виконання операцій на касовому апараті „Mini – 600МЕ” при отриманні чека за розрахунок при оплаті за телеграму” розказую і пояснюю учням технічні вимоги до виконання операцій на касовому апараті по прийманню телеграм в касі телеграфу (Див. файл Презентація 1).

На екрані учні спостерігають за алгоритмом виконання операцій на касовому апараті під час приймання телеграми.

Звертаю увагу учнів, що під час приймання телеграм від відправників за готівку оператор телекомунікаційних послуг повинен видати клієнтові фінансовий чек, для чого необхідно виконати наступні операції:

 1. Підключити вилку шнура електропостачання до електричної мережі і включити КА кнопкою „ВКЛ/ВИКЛ”. На індикаторі висвічується „0”, що свідчить про готовність КА до роботи.

Нагадую учням, що при відсутності звернення до касового апарату, він автоматично переходить у режим годинника.

 1. Далі розказую учням, що необхідно перевірити наявність контрольної стрічки в КА. Для цього необхідно відкрити кришку друкуючого пристрою.

Звертаю увагу учнів, що при роботі на ЕККА слід постійно спостерігати за індикатором, щоб не допустити помилок протягом робочого дня. Для уникнення будь-яких ситуацій, а саме при видачі здачі, слід користуватися клавішею ПС (попереднього підсумку).

Далі наводжу алгоритм отримання чека на КА за розрахунок при оплаті за телеграми:

Отже, для виконання операцій на касовому апараті з приймання телеграм в касі телеграфу, необхідно провести на клавіатурі слідуючий набір:

 • Сума послуги;

 • Клавіша АН;

 • Номер відділу згідно зі щоденником ф. 130;

 • Клавіша КОД ТОВ;

 • Клавіша ПС;

 • Клавіша ОПЛАТА.

Наводжу учням приклад: За надану послугу необхідно з клієнта стягнути плату за телеграму в розмірі – 4 грн. 40 коп.

За допомогою слайдів показую і пояснюю учням послідовність виконання даної операції на касовому апараті (Додаток 16):

1. Оператор телекомунікаційних послуг на клавішному полі набирає суму послуги – 4 грн. 40 коп.

2. Натискає клавішу АН.

3. Набирає номер відділу згідно зі щоденником ф. 130 – 114.

4. Потім натискає на клавішу КОД ТОВ.

5. Далі натискає на клавішу ПС. На індикаторі висвічується загальна сума коштів, яку необхідно отримати від клієнта.

6. Потім на клавішу ОПЛАТА. Друкується чек – плата за телеграму – 4 грн. 40 коп.

Для закріплення матеріалу після демонстрації прошу учнів підійти до касових апаратів, на яких вони будуть працювати. Нагадую учням про ТБ під час роботи на касових апаратах.

Далі розказую і показую учням порядок включення КА, розташування функціональних клавіш і переходжу до показу трудових прийомів на касовому апараті.

Повільно та послідовно показую учням як треба виконувати операції під час отримання чека за розрахунок при оплаті за телеграму. Звертаю увагу учнів, як уникнути помилок при роботі на касовому апараті, вказую на правильність виконання трудових прийомів, на технічні умови виконання даної операції. Далі пропоную учням самостійно повторити прийоми виконання операцій на касовому апараті.

Після показу трудових прийомів на касовому апараті, за допомогою роздаткового матеріалу, розказую і показую учням документацію, з якою вони будуть стикатися у процесі виконання самостійного завдання.

Пропоную учням взяти роздатковий матеріал і уважно розглянути: „Зразки складання телеграм з „оплаченою відповіддю” (Додаток 10).

Пояснюю учням, що телеграма з „оплаченою відповіддю” передбачає оплату відповіді на неї відправником. Нагадую учням, що відправникам телеграм з „оплаченою відповіддю” слід роз’яснювати, що отримання відповіді на телеграму від підприємства зв’язку не залежить, оскільки вимога про відповідь від адресата до функцій зазначеного підприємства не належить.

За телеграму з „оплаченою відповіддю” відправник вносить довільну плату. Ця сума оплаченої відповіді враховується в загальну суму плати телеграми.

Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка „Відповідь...” і далі зазначається словами сума в копійках.
1   2   3   4   5   6Реклама:

Похожие:

Методична розробка уроку виробничого навчання iconМетодична розробка уроку
Основною формою навчання і виховання в школі є урок. Уроки повинні бути спрямовані на визнання індивідуальності учня і на співпрацю,...

Методична розробка уроку виробничого навчання iconПобережна Людмила Іванівна методична розробка-дослідження Використання наочності на урок
...

Методична розробка уроку виробничого навчання iconДокументи
1. /Методична розробка (школа-_нтернат 2).doc

Методична розробка уроку виробничого навчання iconІнструкція з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів
Цією Інструкцією визначається порядок ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

Методична розробка уроку виробничого навчання iconПосадова інструкція майстра виробничого навчання Загальні положення
Птнз та інші працівники, які беруть безпосередню участь в учбово виробничій роботі

Методична розробка уроку виробничого навчання iconКодекс честі педагога
Достойно, на високому професійному рівні виконує свою роботу, функціональні обов’язки викладача чи майстра виробничого навчання

Методична розробка уроку виробничого навчання iconНавчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів сфери інформаційно-комп’ютерних технологій

Методична розробка уроку виробничого навчання iconКошторис витрат на курси підвищення (підтвердження) кваліфікації майстрів виробничого навчання за професією «Оператор комп’ютерного набору»
Вартість курсів на одного слухача з проживанням та психолого- педагогічним модулем 1527,00 грн

Методична розробка уроку виробничого навчання iconПлан-конспект уроку фізичної культури для учнів 5-а класу по темі «футбол» Тема уроку: «Футбол як повітря»
Мета уроку: закріпити виконання техніки ударів, зупинок м’яча та вкидання м’яча в гру;формувати комунікативну компетентність учнів;...

Методична розробка уроку виробничого навчання iconПіцур Олеся Кіричук Оксана київ-2010
Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Достатньо великий час існує заочна форма навчання...

Методична розробка уроку виробничого навчання iconКомишуватська зош І-ІІІ ступенів Доповідь на тему: «Особистісно зорієнтованє навчання учнів в інноваційному освітньому середовищі»
Основне завдання – надання допомоги учневі у визначееня свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї професійної...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sd4.uchebalegko.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы